GRIGEO PRIVATUMO POLITIKA

Būdama viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse, AB „Grigeo“ įmonių grupė pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarbą ir gerbia kiekvieno asmens teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip AB „Grigeo“ įmonių grupės bendrovės (AB „Grigeo“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuva, UAB „Grigeo Packaging“, juridinio asmens kodas 302329061, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuva, AB „Grigeo Klaipėda“, juridinio asmens kodas 141011268, buveinės adresas Nemuno g. 2, Klaipėda, Lietuva, UAB „Grigeo Baltwood“, juridinio asmens kodas 126199731, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuva, UAB „Grigeo Recycling“, juridinio asmens kodas 302529158, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuva) (toliau – Grigeo įmonių grupė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti Grigeo įmonių grupės Interneto svetainėje www.grigeo.lt (toliau - Interneto svetainė), socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar atvykus į bet kurią Grigeo įmonių grupės bendrovės buveinę.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius bet kurioje Grigeo įmonių grupės bendrovės buveinėje, Interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • informaciją, kurią Jūs pateikiate, norėdami įsidarbinti Grigeo įmonių grupės bendrovėje ir kurią mes rinksime apie Jus siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą (detaliau apie tai žr. „Kandidatų asmens duomenų apsauga“);
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate, norėdami atlikti praktiką Grigeo įmonių grupės bendrovėje, pildydami praktikanto anketą mūsų Interneto svetainėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, mokymosi įstaiga, būsima specialybė, kursas, studijos, pageidaujama darbo vieta, skyrius, kuriame norite atlikti praktiką, praktikos pradžios data, praktikos trukmė, papildoma patirtis, informacija, kodėl norėtumėte atlikti praktiką Grigeo įmonių grupės bendrovėje bei kartu su gyvenimo aprašymu pateikti asmens duomenys);
 • informaciją, kurią renkame slapukų pagalba (detaliau apie tai žr. „Kokie slapukai naudojami šioje interneto svetainėje?“);
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate, teikdami mums užklausas, prašymus ar skundus (vardas, pavardė, el. pašto adresas, jūsų paklausimo tekstas). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate, norėdami dalyvauti mūsų organizuojamuose konkursuose, akcijose ir (ar) loterijose (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr. bei kiti duomenys, kuriuos prašysime pateikti pagal konkurso ar akcijos taisykles). Šiuos duomenis saugosime konkretaus konkurso, akcijos ir (ar) loterijos taisyklėse nustatytą terminą Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo asmens duomenis, siekdami dalyvauti konkurse, akcijoje ar loterijoje;
 • duomenis, kuriuos Jūs savo laisva valia, aktyviais veiksmais pateikiate (vardas, pavardė, komentaras, paklausimas ir kt.) patys mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (pvz., Facebook, LinkedIn). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos;
 • Jūsų vaizdo  duomenis, jeigu pateksite į  vaizdo stebėjimo lauką atvykę į Grigeo įmonių grupės įmonių buveinę. Mes tvarkome savo darbuotojų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu, siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą. Šiuos duomenis saugosime 14 (keturiolika) kalendorinių dienų;
 • bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar su mumis bendraudami. Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos.

Kandidatų asmens duomenų apsauga

Vykdydami atrankas į Grigeo įmonių grupės bendrovėse esančias laisvas darbo vietas, mes rinksime ir tvarkysime duomenis, kuriuos Jūs pateiksite pildydami anketą mūsų Interneto svetainėje, duomenis, kuriuos Jūs pateiksite mums elektroniniu paštu ar kitu būdu norėdami įsidarbinti Grigeo įmonių grupės bendrovėje bei duomenis, kuriuos mes teisėtai gausime iš kitų asmenų, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą (asmeninė informacija: pageidaujamos pareigos, vardas, pavardė, gimimo data, adresas, miestas, el. paštas, telefono Nr.; išsilavinimas: mokslo įstaiga, specialybė; darbo patirtis: įmonė, darbo trukmė (nuo-iki), pareigos, darbo pobūdis; kita informacija: informacija, ar turite vairuotojo pažymėjimą, Jūsų pageidavimai ir reikalavimai būsimam darbui, pageidaujamas atlyginimas, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kituose dokumentuose kandidatuojant į darbo vietą pateikiami duomenys; Jūsų, kaip kandidato, vertinimo informacija).

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, pateiktus dalyvavimo į atrankas į Grigeo įmonių grupės bendrovėse esančias laisvas darbo vietas metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir kitus susijusius dokumentus.

Siekdami įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą, mes galime kreiptis į Jūsų buvusius darbdavius siekdami gauti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus, dalykines savybes, darbo įvertinimą, todėl rinksime ir tvarkysime informaciją, kurią pateikė Jūsų buvę darbdaviai apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Mes pasižadame, kad kreipsimės į Jūsų esamus darbdavius, siekdami gauti Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis tik išimtinais atvejais ir tik, jei aiškiai raštu išreiškiate savo sutikimą dėl mūsų kreipimosi į Jūsų esamą darbdavį.

Tuo atveju, jeigu Jūsų kandidatūra nebūtų pasirinkta, mes ištrinsime ir sunaikinsime visus Jūsų asmens duomenis per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis, nebent aiškiai raštu išreikšite savo sutikimą, kad  konkreti Grigeo įmonių grupės bendrovė Jūsų gyvenimo aprašymą ir kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu saugotų  po Jūsų dalyvavimo atrankoje dienos, siekiant pasiūlyti Jums darbą ateityje. Tokiu atveju, Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus po atrankos pabaigos.

Kokie slapukai naudojami šioje interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Naudojamas nutrūkusiai naudotojo naršymo interneto svetainėje sesijai atstatyti Įeinant į interneto svetainę Iki interneto svetainės lango uždarymo pabaigos Unikalus ID
_ga Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Įeinant į interneto svetainę 2 metai Unikalus ID
_gat Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doubleclick.net Įeinant į interneto svetainę 1 minutė Sveikas skaičius
_gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti Įeinant į interneto svetainę 24 valandos Unikalus ID
frontend_language Naudojamas identifikuoti tinklapio kalba kliento pusėje Įeinant į interneto svetainę 30 dienų Unikalus ID
Track Facebook pixel analizės įrankio slapukas Įeinant į interneto svetainę 24 valandos Unikalus ID

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai Grigeo įmonių grupės įmonei.
Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Grigeo įmonių grupės bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Grigeo įmonių grupės bendrovių teisėto intereso (vaizdo stebėjimas).

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime šioje Privatumo politikoje nustatytais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminams, jie bus ištrinami ar sunaikinami.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Pažadame, kad visais atvejais saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kokios yra Jūsų teisės ?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

AB "Grigeo"

 • el. paštu info@grigeo.lt
 • siunčiant paštu adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav.
 • atvykus į AB “Grigeo” buveinę Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav.

AB „Grigeo Klaipėda“

 • el. paštu: info.klaipeda@grigeo.lt
 • siunčiant paštu adresu Nemuno g. 2, 91199, Klaipėda, Lietuva
 • atvykus į AB “Grigeo Klaipėda” buveinę Nemuno g. 2, 91199, Klaipėda, Lietuva

UAB „Grigeo Baltwood“

 • el. paštu: info.baltwood@grigeo.lt
 • siunčiant paštu adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva
 • atvykus į UAB “Grigeo Baltwood” buveinę Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva

UAB „Grigeo Recycling“

 • el. paštu: info.recycling@grigeo.lt
 • siunčiant paštu adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva
 • atvykus į UAB “Grigeo Recycling” buveinę Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

AB „Grigeo“
Juridinio asmens  kodas 110012450
Buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva
Tel. 8 5 243 5801
El. paštas info@grigeo.lt

Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018 m. gegužės 24 d.